extrapenguin: Photo of horse's head (Default)
[personal profile] extrapenguin
Stuff by Eino Leino, Elvi Sinervo, Mika Waltari and Olavi Laine, Arvo Turtiainen, and Eeva-Liisa Manner.


Olen kyllin jo etsinyt totuutta (I've searched enough for the truth) by Eino Leino. Published in Sata ja yksi laulua 1898.

Olen kyllin jo etsinyt totuutta,

ole sinä minun totuuteni,

ole sinä minun päivieni ohjaaja,

unen antaja yölliseni.


Vai tahdotko olla mun valheeni?

Sekö enemp' on mielehes sinun?

Ole vaan, ole vaan, tosi, valhe, tai

mikä muu, kunhan vaan olet minun!

I've searched enough for the truth

You be my truth

You be the guide of days of mine

Giver of nocturnal dream-time

 

Or do you want to be my lie?

Is that more to your mind?

Be whatever you want, truth or lie

Or anything else, just be mine!Rangaistussellissä (In a punishment cell), by Elvi Sinervo. Published in Runot 1941-56, 1984.

Pian kuihtuu kukkas, sisar.

Pimeää on täällä.

Jo tummui sormissani loisto sen.

Vaan yhä hehkuu lakastuvain teräin päällä

sun pyytämätön lahjas, hymy ihmisen

Soon withers your flower, sister.

It's dark here.

In my fingers has already darkened its glory.

Yet still glows on its wilting petals

your unasked gift, a human smileTeräskukat (Steel flowers) by Mika Waltari & Olavi Laine. Published in Valtatiet, 1928

Yksin,

yö.

Suurkaupungin houraileva uni

jättiläiskäsivarsin.

Teräskukkia, betonia, ammoniakkia.


Villin ihana olet,

lasiverhossa,

käärmejuovaisin valoin.

Sadan miljoonan sielun

lumottu houre;

teräskukkia auringonverkkojen alla.


Tähdet satavat,

pienet, kuolleet tähdet,

betonikaarien ylle.

Kuun metallikaivoksista

palaavat rakettilaivat

kipinäsuihkuna.


Yksin,

yössä,

uneksien

teräskukkien unta.

Alone,

night.

The fever dream of a megalopolis

with giant arms.

Steel flowers, concrete, ammonia.

 

Wildly wonderful you are,

in a glass veil,

with snake-line lights.

A hundred million souls'

enchanted delusion;

steel flowers below sun-nets.

 

Stars rain,

small, dead stars,

above arcs of concrete.

From the metal mines of the Moon

rocketships return

as a trail of sparks.

 

Alone,

in the night,

dreaming

the dream of steel flowers.Jossakin vaikenevat luut (Somewhere bones fall silent) by Arvo Turtiainen. Published in Laulu kiven ja raudan ympyrässä, 1945

Mantereiden yli vyöryi teräksen laava.

Taivaankuvun korkeudesta sinkosivat kuoleman salamat.

Raskas oli sotamiesten laulu

ja vaimojen valitus.

 

Suritko, sydän, kauhistuitko?

Katselin marssivien miesten rivejä

sotavaunujen rautavirran vyöryntää.

Menemme tekemään työmme, sanoivat sotilaat,

menemme tekemään työmme,

irvistivät sotavaunujen tykinsuut.

 

Jossain valkenevat luut

– elämä jatkuu.

Jossain ruostuvat tykit.

 

Mies hioo viikatetta,

äiti laulaa lapselleen.

Across continents flowed the lava of steel.

High from the zenith fell the lightning of death.

Heavy was the warriors' song

and the wives' complaint.

 

Did you weep, heart, were you horrified?

I looked at the rows of marching men

the iron stream of wagons of war.

We go to do our job, said the soldiers,

we go to do our job,

sneered the gun-ports of wagons of war.

 

Somewhere bones blanch

– life continues.

Somewhere cannons rust.

 

A man sharpens a scythe,

a mother sings to her child.Olen väsynyt olemaan vahva (I'm tired of being strong) by Eeva-Liisa Manner. Published in Tämä matka, 1956.

Olen väsynyt olemaan vahva

ja pidättämään henkeäni

         kuin kottaraista häkissä.

Tahdon avata häkin ja antaa unien tulla

ja päästää linnun räystäälle kävelemään

         ja juomaan sadevettä

dilp dop.


         Näin sade

irrottaa hitaasti ääriviivat

ja saa kaiken näyttämään pehmeämmältä;

irrottaaa häkin viivat

         ja viivat jotka tarkoittavat mustaa lintua ja kohtaloa;

irrottaa räystäästä kevyen fuugan,

takaa-ajetut sävelet

         linnun juoda.

I'm tired of being strong

and holding my breath

         as if it were a caged bird.

I want to open the cage and let dreams come

and let the bird walk on the eaves

         and drink rainwater

drip drop.

 

         Thus rain

slowly ablates outlines

and makes everything look softer;

ablates the lines of the cage

         and the lines that denote a black bird and destiny;

ablates a light fugue from the eaves,

chased chords

         bird drink.


 
Enjoy!

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

extrapenguin: Photo of horse's head (Default)
ExtraPenguin

September 2017

M T W T F S S
     12 3
45678 910
1112 13141516 17
1819202122 2324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 25 Sep 2017 09:32
Powered by Dreamwidth Studios